Τετάρτη, 30 Νοεμβρίου 2016

ΝΕΟ Δ.Σ. Φ.Σ. ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ

Κατόπιν των Αρχαιρεσιών του Φαρμακευτικού Συλλόγου Αιγιαλείας την Κυριακή 13 Νοεμβρίου 2016 και της επικύρωσης του πρακτικού Αρχαιρεσιών από την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας – Γεν. Δ/νση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας - Τμήμα Υπηρεσιών και Επαγγελμάτων Υγείας (Αρ. Πρωτ. 297311/4099 – 21/11/2016), οι εκλεγέντες σε συνεδρίασή τους την Τρίτη 29 Νοεμβρίου 2016 στα γραφεία του Συλλόγου (Φεϊζοπούλου 8 – Αίγιο) όρισαν ομόφωνα το ΝΕΟ Δ.Σ. του Φαρμακευτικού Συλλόγου το οποίο απαρτίζουν:

Α) ΖΗΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΠΟΛΥΧΡΟΝΗ ως Πρόεδρος 
B) ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ ΔΟΝΑΤΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ως Αντιπρόεδρος 
Γ) ΞΗΡΟΜΑΜΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΑΝΔΡΙΑΝΑ του ΙΩΑΝΝΗ ως Γραμματέας 
Δ) ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΘΕΟΦΑΝΗ ως Ταμίας 
Ε) ΜΕΝΤΖΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΣΕΡΑΦΕΙΜ του ΑΝΔΡΕΑ ως Μέλος

Κυριακή, 13 Νοεμβρίου 2016

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΩΝ Φ.Σ. ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ

Στα γραφεία του Συλλόγου, στην οδό Φεϊζοπούλου 8 στο Αίγιο, σήμερα Κυριακή 13 Νοεμβρίου 2016 και από ώρα 10:00 έως 14:00, διεξήχθησαν αρχαιρεσίες για την ανάδειξη (5) πέντε μελών του Δ.Σ. του Συλλόγου καθώς και δυο (2) τακτικών αντιπροσώπων στον Π.Φ.Σ. και δυο (2) αναπληρωματικών αντιπροσώπων στον Π.Φ.Σ. 
Κατά την διάρκεια των αρχαιρεσιών προσήλθαν και ψήφισαν 39 μέλη, εκ των οποίων υπήρξαν 37 Έγκυρα, 2 Άκυρα και κανένα Λευκό. 

Εκλέγονται κατά σειρά επιτυχίας: 

Μέλη του Δ.Σ. του Φ.Σ. Αιγιαλείας οι: 
Αρβανίτης Δονάτος του Κωνσταντίνου με εννέα (9) ψήφους
Ζήσης Γεώργιος του Πολυχρόνη με εννέα (9) ψήφους
Μεντζελόπουλος Σεραφείμ του Ανδρέα με εννέα (9) ψήφους
Σπηλιόπουλος Γεώργιος του Θεοφάνη με έξι (6) ψήφους
Ξηρομαμου Χριστίνα Ανδριάνα του Ιωάννη με τέσσερις (4) ψήφους

Τακτικοί Αντιπρόσωποι στον Π.Φ.Σ. οι: 
Μητρόπουλος Κωνσταντίνος του Γεωργίου με είκοσι (20) ψήφους
Μεντζελόπουλος Σεραφείμ του Ανδρέα με δέκα επτά (17) ψήφους

Αναπληρωματικοί αντιπρόσωποι στον Π.Φ.Σ. οι:
Αρβανίτης Δονάτος του Κωνσταντίνου με δέκα εννέα (19) ψήφους
Ντότας Παναγιώτης του Γεωργίου με δέκα έξι (16) ψήφους

Καμία ένσταση δεν υπεβλήθη.

Τετάρτη, 26 Οκτωβρίου 2016

Π.Φ.Σ.: ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΗ ΙΣΧΥΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΑΓΩΓΗ ΣΕ ΚΑΤΩΤΕΡΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΤΟΥ ΤΣΑΥ

Στη χθεσινή συνεδρίαση της Διοικούσας Επιτροπής του ΤΣΑΥ και στο θέμα: «Υπαγωγή σε κατώτερη ασφαλιστική κατηγορία νέων ασφαλισμένων, σε εκτέλεση της υπ΄αριθμ. 398/18-5-2016 απόφασης ΔΣ ΕΤΑΑ» μετά από εισήγηση του εκπροσώπου μας Σεραφείμ Ζήκα, αποφασίσθηκε ομόφωνα: 
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ Π.Φ.Σ....

Δευτέρα, 24 Οκτωβρίου 2016

ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ ΣΤΟΝ Φ.Σ.ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 13/11/16

Κατόπιν συνεδριάσεως του Δ.Σ. του Φ.Σ. Αιγιαλείας αποφασίστηκε η ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΩΝ την ΚΥΡΙΑΚΗ 13 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2016 και από ώρα 10.00 έως 14.00 στα γραφεία του Συλλόγου Φεϊζοπούλου 8 στο Αίγιο. 
ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ: 
Δικαίωμα υποβολής υποψηφιότητας έχουν όλα τα μέλη του Φαρμακευτικού Συλλόγου Αιγιαλείας, ανεξάρτητα χρόνου λειτουργίας του φαρμακείου τους (άρθρ. 21 ν. 3601/28, όπως τούτο τροποποιήθηκε με την περ. α, παρ. Ζ΄ άρθρ. 37 ν. 1316/83) και που έχουν τα λοιπά προσόντα του νόμου και συγκεκριμένα του άρθρου 21 του ν. 3601/28 , ως τούτο τροποποιήθηκε με το άρθρο 8 του Α.Ν. 1384/38. 
Στον Σύλλογο μας, οι επιθυμούντες να λάβουν μέρος στις αρχαιρεσίες και να διεκδικήσουν κάποιο αξίωμα πρέπει να υποβάλλουν με απλή αίτηση τους προς τον Φαρμακευτικό Σύλλογο υποψηφιότητα, τουλάχιστον τριάντα (30) ημέρες πριν από την διεξαγωγή των αρχαιρεσιών. 
Δηλαδή: για τις εκλογές της 13ης-11-2016 (ημέρα Κυριακή), οι υποψηφιότητες πρέπει να κατατεθούν το αργότερο  
ΕΩΣ ΚΑΙ ΤΗΝ 13-10-2016, ΗΜΕΡΑ ΠΕΜΠΤΗ ΚΑΙ ΕΩΣ ΤΙΣ 14:00. 

Τα μέλη που εκλέγονται είναι: 
1. - Πέντε (5) για το Διοικητικό Συμβούλιο του Φ.Σ. Αιγιαλείας. 
2. – Δύο (2) τακτικά και δυο (2) αναπληρωματικά μέλη για αντιπροσώπους του Συλλόγου στον Π.Φ.Σ. 

Για την Γενική Συνέλευση των αρχαιρεσιών της 13ης Νοεμβρίου 2016, θα σας σταλούν ατομικές προσκλήσεις. 
Τονίζεται ιδιαίτερα ότι, βάσει των διατάξεων, του άρθρου 31 του Νόμου 3601/1928 και του άρθρου 1 παρ. 4 & 5 του Νόμου 328/1976, η συμμετοχή των μελών των Φαρμακευτικών Συλλόγων στις αρχαιρεσίες είναι υποχρεωτική και ότι εκείνοι που δεν θα ψηφίσουν θα διωχθούν πειθαρχικά και θα τιμωρηθούν από τον Πρόεδρο του Ανώτατου Πειθαρχικού Συμβουλίου.

Δευτέρα, 29 Αυγούστου 2016

ΕΟΠΥΥ: ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΚΑ-ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΑ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΑΡ.33 Ν. 4369/2016

- Οι δικαιούχοι του άρθρου 33 του νόμου 4368/2016 για τους οποίους ισχύει η παροχή της μηδενικής συμμετοχής στο κόστος φαρμακευτικής αγωγής (πρώην κάτοχοι βιβλιαρίου Οικονομικά Αδύναμου ή Ανασφάλιστου, Ανασφάλιστοι που πληρούν τα εισοδηματικά κριτήρια, μέλη ευάλωτων κοινωνικών ομάδων) θα προμηθεύονται τα νευρολογικά και ψυχιατρικά φάρμακα τους από φαρμακεία των δημόσιων νοσοκομείων. 
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΤΑΜΕΙΩΝ - ΕΟΠΥΥ...

Τρίτη, 23 Αυγούστου 2016

Π.Φ.Σ.: ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΓΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΑ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ

Σύμφωνα με το άρθρο 2 παρ. 5 παρ. εδάφιο δ/ της υπ' αριθμ. Γ5(β)/Γ.Π.οικ.36277 (ΦΕΚ Β' 1445/23.5.2016) ΚΥΑ «Ακριβές αντίγραφο του καταστατικού των εταιρειών καθώς και το ΦΕΚ της δημοσίευσης του, εφόσον πρόκειται για ΕΠΕ, κατατίθεται στη Διεύθυνση Φαρμάκων και Φαρμακείων της κατά τόπον αρμόδιας Περιφερειακής Ενότητας καθώς και στον οικείο Φαρμακευτικό Σύλλογο μέσα σε προθεσμία ενός (1) μηνός από την καταχώριση της εταιρείας και του καταστατικού της στο ΓΕΜΗ. Το ίδιο ισχύει και για τις τροποποιήσεις του εταιρικού καταστατικού και όλες τις μεταβολές της εταιρείας»,
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ Π.Φ.Σ....

Παρασκευή, 29 Ιουλίου 2016

ΕΟΠΥΥ: ΜΕΙΩΜΕΝΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΕΚΑΣ

Σας γνωρίζουμε ότι σε εφαρμογή των ανωτέρω διατάξεων προκύπτει ότι, από 1-1-2016 και μέχρι 31-12-2019, οι συνταξιούχοι που δικαιούνται του επιδόματος ΕΚΑΣ και όσοι παύουν να είναι δικαιούχοι ΕΚΑΣ...
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΤΑΜΕΙΩΝ - ΕΟΠΥΥ...

Παρασκευή, 22 Ιουλίου 2016

Π.Φ.Σ.: ΠΑΡΑΝΟΜΕΣ ΕΠΙΓΡΑΦΕΣ ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ

Ο Π.Φ.Σ. έχει πολλάκις καταστεί αποδέκτης καταγγελιών ότι φαρμακεία κατά παράβαση των κείμενων διατάξεων έχουν αναρτήσει επί των επιγραφών και προθηκών τους λέξεις, ονόματα μη αδειούχων φαρμακοποιών, διαφημιστικά εφευρήματα, διακριτικούς τίτλους και επωνυμίες που αναφέρονται στο εν λόγω φαρμακείο, οι οποίες έρχονται σε ευθεία αντίθεση με τις διατάξεις του άρθρου 43 παρ. 1 του Ν. 5607/1932...
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ Π.Φ.Σ....

Τετάρτη, 20 Ιουλίου 2016

ΨΗΦΙΣΜΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΘΑΝΑΤΟ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΟΥΤΡΟΥΛΗ

Αίγιο, 20/07/2016 
Με αφορμή την αναγγελία του θανάτου του συναδέλφου Γεωργίου Κουτρούλη, το ΔΣ του Φαρμακευτικού Συλλόγου Αιγιαλείας αποφάσισε ομόφωνα τα εξής: 
1. Να εκδώσει το παρόν ψήφισμα 
2. Να εκφράσει στην οικογένειά του ειλικρινή συλλυπητήρια 
3. Να παραστούν εκπρόσωποί του στην επικήδειο τελετή 
4. Να καταθέσει στεφάνι σε ένδειξη τιμής στη μνήμη του 
5. Να κάνει δωρεά στη μνήμη του στο Θεατρικό Εργαστήρι Αιγείρας 
6. Να αναρτήσει το παρόν ψήφισμα στην ιστοσελίδα του Συλλόγου 
7. Να δημοσιευτεί το παρόν ψήφισμα στον τοπικό έντυπο και τον ηλεκτρονικό τύπο. 
8. Να παραμείνουν κλειστά την Πέμπτη το πρωί τα φαρμακεία της Ανατολικής Αιγιάλειας 

Το ΔΣ του Φ.Σ. Αιγιαλείας

ΠΦΣ: ΑΝΑΠΑΝΤΗΤΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΑ ΓΕΔΙΦΑ

Αναπάντητα παραμένουν τα ερωτήματα της πρωτοβουλίας της κυβέρνησης για την απελευθέρωση της διάθεσης στην αγορά, έστω αυτού του μικρού αριθμού των ΓΕΔΙΦΑ, που ανακοινώθηκε εσπευσμένα από το Υπουργείο Υγείας. 
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ Π.Φ.Σ....

Παρασκευή, 1 Ιουλίου 2016

Π.Φ.Σ.: ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΧΕΙΡΟΓΡΑΦΩΝ ΤΙΜΟΛΟΓΙΩΝ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΕΟΠΥΥ

Όπως σας έχουμε ήδη ενημερώσει από τον προηγούμενο μήνα, στην πλατφόρμα του ΚΜΕΣ έχει δημιουργηθεί εφαρμογή, η οποία επιτρέπει την εκτύπωση όλων των τιμολογίων που αφορούν την υποβολή συνταγών του ΕΟΠΥΥ, ταυτόχρονα με την εκτύπωση του Συνοδευτικού Σημειώματος Υποβολής (ΣΣΥ), χωρίς να απαιτείται άλλη ενέργεια. 
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ Π.Φ.Σ....

Πέμπτη, 30 Ιουνίου 2016

Π.Φ.Σ.: ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Επιβαρύνσεις για την τσέπη των πολιτών μέχρι και 90% και στην συνέχεια … μικρές μειώσεις, μεθοδεύουν οι εταιρείες στα πλαίσια της ανάπτυξης ενός εικονικού ανταγωνισμού με την δήθεν απελευθέρωση των καναλιών διανομής των ΜΗΣΥΦΑ.
Τα παραπάνω κατήγγειλε ο πρόεδρος του Πανελληνίου Φαρμακευτικού Συλλόγου  κ. Κωνσταντίνος Λουράντος με αφορμή την πρόσφατη ψήφιση του άρθρου που αφορά τα επονομαζόμενα ΓΕΔΙΦΑ. 
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ Π.Φ.Σ....

Δευτέρα, 27 Ιουνίου 2016

ΠΦΣ ΠΡΟΣ ΑΒΒΟΤΤ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ FREESTYLE LIBRE ΕΚΤΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ

Προσφάτως ενημερωθήκαμε από τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης για την διάθεση του Συστήματος Παρακολούθησης Γλυκόζης FreeStyle® Libre με Τεχνολογία Flash που σύμφωνα με τις ανακοινώσεις της εταιρείας σας «είναι πλέον διαθέσιμο στην Ελλάδα και θα αναβαθμίσει θεαματικά την ποιότητα της καθημερινότητας χιλιάδων συνανθρώπων μας».

Τετάρτη, 8 Ιουνίου 2016

ΠΦΣ ΠΡΟΣ ΝΔ: ΕΝΗΜΕΡΩΣΤΕ ΜΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΘΕΣΕΙΣ ΣΑΣ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΜΥΣΥΦΑ ΚΑΙ ΤΟ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΚΟ

Κύριε πρόεδρε,
Με αφορμή την απελευθέρωση της διάθεσης και της τιμής των Μη Υποχρεωτικώς Συνταγογραφούμενων Φαρμάκων (ΜΥΣΥΦΑ), τα οποία μετά και την ψήφιση της σχετικής διάταξης θα διατίθενται από τα καταστήματα λιανικού εμπορίου, αλλά και την έκδοση της νέας ΚΥΑ, υπ’ αριθμόν Γ5(β)/Γ.Π.οικ.36277/20.5.2016 (ΦΕΚ Β΄ 1445) 
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ Π.Φ.Σ....

Π.Φ.Σ.: ΚΑΤΑΔΙΚΗ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΙΑ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΚΟ ΚΑΙ ΜΥΣΥΦΑ

Αναχώρησε για την Χάγη αντιπροσωπεία του Πανελληνίου Φαρμακευτικού Συλλόγου με επικεφαλής τον πρόεδρο κ. Κωνσταντίνο Λουράντο, προκειμένου να συμμετάσχει στις εργασίες της Γενικής Συνέλευσης της Ένωσης Ευρωπαίων Φαρμακοποιών. 

Πέμπτη, 26 Μαΐου 2016

Π.Φ.Σ.: ΟΧΙ ΣΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΠΕΚΟΥΛΑ. ΚΑΝΕΝΑ ΦΑΡΜΑΚΟ ΕΚΤΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ

Mε αφορμή την τελευταία απαράδεκτη απόφαση του Υπουργείου Υγείας σχετικά με την διάθεση των ΓΕΔΙΦΑ και επειδή διαπιστώνουμε μια προσπάθεια - από κυβερνητικούς αλλά και κύκλους της αντιπολίτευσης -πολιτικής εκμετάλλευσης του θέματος, έχουμε να δηλώσουμε τα εξής: 
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ Π.Φ.Σ....

Πέμπτη, 19 Μαΐου 2016

ΠΦΣ: KANENA ΦΑΡΜΑΚΟ ΕΚΤΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ

Για μια ακόμη φορά πλήττεται το μικρομεσαίο φαρμακείο από μνημονιακές επιταγές που επιθυμούν διακαώς να ευνοήσουν τις μεγάλες επιχειρηματικές μονάδες. 
Πάγια θέση του Πανελληνίου Φαρμακευτικού Συλλόγου αποτελεί η διακήρυξη: κανένα φάρμακο εκτός φαρμακείου. 

Τρίτη, 17 Μαΐου 2016

ΠΦΣ: ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΔΟΚΙΜΑΣΙΑ ΒΟΥΛΕΥΤΩΝ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΩΝ

Την πολιτική αποδοκιμασία στις τοπικές κοινωνίες των βουλευτών – φαρμακοποιών που ψήφισαν υπέρ του νομοθετικού εκτρώματος που αφορούσε το ασφαλιστικό, αποφάσισε κατά πλειοψηφία το Διοικητικό Συμβούλιο του Πανελληνίου Φαρμακευτικού Συλλόγου στην χθεσινή μαραθώνια συνεδρίαση του. 

Παρασκευή, 13 Μαΐου 2016

Π.Φ.Σ.: ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΣΤΟΝ ΕΟΠΥΥ

Την Τετάρτη 11/5/2016 αντιπροσωπεία του ΠΦΣ αποτελούμενη από τον κ. Απόστολο Βαλτά, κ. Ανδρέα Σοφιανόπουλο και τον κ. Σεραφείμ Ζήκα συναντήθηκε με τον πρόεδρο του ΕΟΠΥΥ κ. Σωτήρη Μπερσίμη.
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ Π.Φ.Σ....

ΤΣΑΥ: ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2016

Δευτέρα, 9 Μαΐου 2016

Π.Φ.Σ.: ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΒΟΥΛΕΥΤΩΝ -ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΩΝ ΠΟΥ ΘΑ ΨΗΦΙΣΟΥΝ ΤΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ

Στην δημοσιοποίηση των ονομάτων και την παραπομπή τους για διαγραφή, όσων βουλευτών φαρμακοποιών ψηφίσουν το ασφαλιστικό και το φορολογικό νομοσχέδιο θα προχωρήσει ο Πανελλήνιος Φαρμακευτικός Σύλλογος. 
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ Π.Φ.Σ....

Δευτέρα, 25 Απριλίου 2016

Π.Φ.Σ.: ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΠΡΟΕΔΡΩΝ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

Για μια ακόμη φορά η σημερινή κυβέρνηση με ληστρικό τρόπο και αιφνιδιαστικά, καταργεί τον κλάδο των μονοσυνταξιούχων του ΤΣΑΥ και με αοριστολογίες προσπαθεί να «μπαλώσει» την υπεξαίρεση των εισφορών που κατέβαλαν μέχρι σήμερα οι υγειονομικοί. 
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ Π.Φ.Σ....

Παρασκευή, 22 Απριλίου 2016

Π.Φ.Σ.: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΩΛΗΣΗΣ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΕΣΤΑ

Σήμερα, 21 Απριλίου 2016, κατόπιν φιλικού διακανονισμού, ολοκληρώθηκε η συμφωνία πώλησης των εκατόν δέκα έξι (116) κοινών ονομαστικών μετά ψήφου μετοχών (ονομαστικής αξίας 100 Ευρώ η κάθε μία) της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΦΑΡΜΑΣΙ ΙΝΣΑΪΤΣ ΕΛΛΑΣ...
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ Π.Φ.Σ....

Δευτέρα, 18 Απριλίου 2016

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ Φ.Σ. ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ

Λόγω έλλειψης απαρτίας την Πέμπτη 14 Απριλίου η ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ του Φ.Σ. ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ θα πραγματοποιηθεί την ΤΡΙΤΗ 19 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2016 και ώρα 20.30 στα γραφεία του Συλλόγου (Φεϊζοπούλου 8 - Αίγιο), με θέμα:
Εξελίξεις στον κλάδο:
α) Ενημέρωση από τoν Π.Φ.Σ. ( ΕΤΕΣΤΑ, ΩΡΑΡΙΟ, ΚΥΑ, ΜΗΣΥΦΑ, κ.λ.π.) 
β) Ωράριο φαρμακείων Φ.Σ. ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ.

Π.Φ.Σ.: ΨΗΦΙΣΜΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

H Γ.Σ. της 16ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2016 αποφάσισε: 
1. ΩΡΑΡΙΟ: 
Καλούνται οι φαρμακευτικοί Σύλλογοι στους οποίους επικρατεί το χαώδες ωράριο, να άρουν τις διημερεύσεις από 4.5.2016. Οι διανυκτερεύσεις εξακολουθούν να ισχύουν.

Παρασκευή, 15 Απριλίου 2016

Π.Φ.Σ.: ΕΞΩΔΙΚΟ ΤΟΥ ΠΦΣ ΚΑΙ ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΠΑΡΑΛΛΗΛΩΝ ΕΞΑΓΩΓΩΝ

Σε προσωρινή απαγόρευση των παράλληλων εξαγωγών προχώρησε χθες ο ΕΟΦ μετά και την δημοσιοποίηση του θέματος των ελλείψεων από τον Πανελλήνιο Φαρμακευτικό Σύλλογο μεταφέροντας τις διαμαρτυρίες φαρμακευτικών συλλόγων και φαρμακοποιών. 
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ Π.Φ.Σ....

Τρίτη, 12 Απριλίου 2016

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ Φ.Σ. ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ

Ο Φ.Σ. ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ καλεί τα μέλη του σε ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ την Πέμπτη 14 Απριλίου 2016 και ώρα 20.30 και σε περίπτωση μη απαρτίας θα πραγματοποιηθεί την ΤΡΙΤΗ 19 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2016 και ώρα 20.30 στα γραφεία του Συλλόγου (Φεϊζοπούλου 8 - Αίγιο), με θέμα:

ΠΦΣ: ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑΣΦΑΛΙΣΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ

 Για μια ακόμη φορά η Πολιτεία νομοθετεί χωρίς την συμμετοχή των θεσμικών της συμβούλων που είναι οι υγειονομικοί φορείς. 
Ενημερωθήκαμε λοιπόν από τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης ότι οι ανασφάλιστοι και οι άποροι θα καλύπτονται και από τα ιδιωτικά φαρμακεία. 

Δευτέρα, 11 Απριλίου 2016

Π.Φ.Σ.: ΩΡΑΡΙΟ ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑΣΦΑΛΙΣΤΩΝ

Επισυνάπτουμε δύο κείμενα που αφορούν θέματα που απασχολούν τον κλάδο. 
Το πρώτο αναφέρεται στην πρόσφατη ΚΥΑ για την κάλυψη των ανασφάλιστων στην οποία ΚΥΑ διαφαίνεται η προχειρότητα των αποφάσεων, δεδομένου ότι δεν υπάρχει κανείς προϋπολογισμός του σχετικού κονδυλίου στον ΕΟΠΥΥ. 

Τετάρτη, 30 Μαρτίου 2016

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΦΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΤΟΥ ΤΣΑΥ

Η Διοίκηση του ΠΦΣ, δια των εκπροσώπων της Σεραφείμ Ζήκα (ΤΣΑΥ) και Ιωάννη Μακρυγιάννη (ΕΤΑΑ) και μετά από 5μηνη διαπραγμάτευση με τα αρμόδια όργανα ΤΣΑΥ και ΕΤΑΑ, με πρόγραμμα, μέθοδο και υπομονή, κατάφερε να επιτύχει το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα για το συμφέρον του κλάδου. 
Το ΕΤΑΑ, στην σημερινή του συνεδρίαση αποφάσισε να αποδεχτεί την ομόφωνη απόφαση της Διοικούσας επιτροπής του ΤΣΑΥ για εξόφληση των αναδρομικών ασφαλιστικών εισφορών των φαρμακοποιών στο ΤΣΑΥ, σε οκτώ ισόποσες εξαμηνιαίες δόσεις χωρίς πρόστιμα και προσαυξήσεις.

Πέμπτη, 17 Μαρτίου 2016

ΕΟΠΥΥ: ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΗΣΗ ANAPEN

Όσον αφορά στα φαρμακευτικά ιδιοσκευάσματα ANAPEN 150mcg & ANAPEN 300mcg (Κωδικοί ΕΟΦ 266090102 και 266090202 αντίστοιχα), διευκρινίζουμε ότι δεν είναι πλέον σκευάσματα έκτακτης εισαγωγής...

ΕΟΠΥΥ: ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΤΗΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΟ ΒΙΒΛΙΑΡΙΟ & ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΗΣΗ ΚΩΔΕΙΝΗΣ

Με αφορμή τις διαπιστώσεις από τους ελέγχους που διενεργεί η υπηρεσία της ΥΠΕΔΥΦΚΑ σε φαρμακεία (επιτόπιους ελέγχους) και σε ασφαλισμένους (κατ' οίκον ελέγχους) επανερχόμαστε και εφιστούμε την προσοχή τόσο των ιατρών όσο και των φαρμακοποιών στην πιστή τήρηση των διατάξεων κατά την διαδικασία έκδοσης και εκτέλεσης συνταγών στις παρακάτω περιπτώσεις: 

Τετάρτη, 16 Μαρτίου 2016

Π.Φ.Σ. - NOVARTIS: ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΑ: ΑΚΟΥ ΤΟ ΣΩΜΑ ΣΟΥ

Αγαπητοί Συνάδελφοι 
Ο Πανελλήνιος Φαρμακευτικός Σύλλογος και η Novartis Hellas ενώνουν τις δυνάμεις τους στα πλαίσια της εκστρατείας «Άκου το Σώμα Σου». Μια σημαντική πρωτοβουλία που σαν στόχο έχει την ευαισθητοποίηση του κοινού για πρόληψη και σωστό έλεγχο μιας σειράς σημαντικών ασθενειών αλλά και την καθοδήγηση των ασθενών στο σωστό μονοπάτι διάγνωσης, μέσα από το πρωτοβάθμιο σύστημα φροντίδας υγείας. Το πρόγραμμα αναπτύσσεται σε δυο πυλώνες: 

Τετάρτη, 24 Φεβρουαρίου 2016

Π.Φ.Σ.: Η ΝΕΑ ΠΟΡΕΙΑ ΤΗΣ ΕΤΕΣΤΑ

Συνάδελφοι 
Με γνώμονα τη Διαφάνεια και την Αξιοπιστία στη λειτουργία τόσο του Πανελληνίου Φαρμακευτικού Συλλόγου όσο και των πρωτοβουλιών που αναπτύσσει προς όφελος των Φαρμακοποιών, συνεδρίασε εκ νέου το Δ.Σ. της ΕΤΕΣΤΑ και έλαβε τις εξής αποφάσεις: 

Τρίτη, 16 Φεβρουαρίου 2016

ΟΙ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΟΙ ΔΕΝ ΕΥΘΥΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΤΑ ΛΑΘΗ ΚΑΙ ΤΙΣ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΟΠΥΥ

Ο Πανελλήνιος φαρμακευτικός Σύλλογος έχει γίνει δέκτης πολλών καταγγελιών φαρμακοποιών οι οποίοι βρίσκονται ξαφνικά υπόλογοι έναντι των φορολογικών αρχών, και συγκεκριμένα καλούνται να πληρώσουν προσαυξήσεις για τα ποσά των παρακρατήσεων ρυθμισμένων δόσεων τους, που αποδίδονται από τον ΕΟΠΥΥ στις τοπικές ΔΟΥ με εξαιρετικά μεγάλες καθυστερήσεις

Τετάρτη, 3 Φεβρουαρίου 2016


Κ. ΛΟΥΡΑΝΤΟΣ: ΕΙΜΑΣΤΕ ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ... ΔΕΝ ΕΚΧΩΡΟΥΜΕ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΜΑΣ ΣΕ ΚΑΝΕΝΑΝ!

Συνάδελφοι, 
Η αυριανή απεργιακή κινητοποίηση, αφορά όλο τον Ελληνικό Λαό και όλους όσους σκέπτονται το μέλλον τους, μέσα σε μία κοινωνία που αλλάζει συνεχώς χωρίς προγραμματισμό και ασφάλεια. 
Εμείς οι Φαρμακοποιοί είμαστε ο κλάδος που από την πρώτη στιγμή της εφαρμογής των μνημονίων υποστήκαμε τις μεγαλύτερες περικοπές και τις μεγαλύτερες ζημιές, από τις κατά καιρούς μνημονιακές κυβερνήσεις.
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ Π.Φ.Σ.....

Επισκέπτες (έναρξη μέτρησης από 1-11-09)

free counters