Πέμπτη, 8 Μαρτίου 2018

Π.Φ.Σ.: ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΩΡΑΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ

Σας αποστέλλουμε προς ενημέρωσή σας την διαδικασία που ορίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 257 του Ν. 4512/2018 (ΦΕΚ Α΄ 5/17.01.2018) για το ωράριο λειτουργίας των φαρμακείων καθώς και διευκρινήσεις επί των εν λόγω ρυθμίσεων, ως τα ανωτέρω παρουσιάστηκαν κατά τη Συγκέντρωση των Προέδρων των Φαρμακευτικών Συλλόγων, η οποία έλαβε χώρα την Δευτέρα, 5 Μαρτίου 2018: 

Επισκέπτες (έναρξη μέτρησης από 1-11-09)

free counters