Πέμπτη, 10 Απριλίου 2014

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΦΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ ΣΕ ΑΛΛΗ ΕΔΑΦΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

Α. Σύμφωνα με την ισχύουσα φαρμακευτική νομοθεσία οι άδειες ιδρύσεως φαρμακείου χορηγούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 36 παρ. 3 του Ν. 3918/2011, ως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, και το οποίο ορίζει ότι:
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ Π.Φ.Σ....

Επισκέπτες (έναρξη μέτρησης από 1-11-09)

free counters