Τετάρτη, 27 Μαΐου 2015

Π.Φ.Σ.: AΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ Η ΠΡΟΒΟΛΗ ΑΠΟ ΤΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΩΝ ΜΗΝΥΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΕΛΚΥΣΗ ΠΕΛΑΤΕΙΑΣ

Επί του υπ’ αριθμόν πρωτοκόλλου 61/14.4.2015 εγγράφου του Συλλόγου σας (αρ. πρωτοκόλλου ΠΦΣ 1459/17.4.2015), επαγόμεθα τα κάτωθι: 
Η παρ. 1 του άρθρου 43 του Ν. 5607/1932 ορίζει ότι «1. Απαγορεύεται η διαφήμησις εκ μέρους φαρμακείων δια την ποιότητα και την τιμήν των εν αυτοίς πωλουμένων φαρμάκων. 

Επισκέπτες (έναρξη μέτρησης από 1-11-09)

free counters