Τετάρτη, 11 Νοεμβρίου 2015

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ: ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ

Συγκεκριμένα, η παρ.3 του άρθρου 2 της εν λόγω ΚΥΑ αναφέρεται σε άδειες ίδρυσης φαρμακείων και όχι μεταφοράς ήδη λειτουργούντων. 
Για τα θέματα μεταφοράς ήδη λειτουργούντων φαρμακείων εξακολουθούν να ισχύουν οι προγενέστερες της ανωτέρω ΚΥΑ κείμενες διατάξεις.

Επισκέπτες (έναρξη μέτρησης από 1-11-09)

free counters