Τρίτη, 22 Δεκεμβρίου 2015

Π.Φ.Σ.: ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΕΣΤΑ

Αγαπητοί Συνάδελφοι,
Πρωταρχικός στόχος του Διοικητικού Συμβουλίου που ανέλαβε το Σεπτέμβριο του 2014 τη διοίκηση του Πανελληνίου Φαρμακευτικού Συλλόγου, είναι η προάσπιση των δικαιωμάτων των Φαρμακοποιών της χώρας, η χρηστή διοίκηση και η αποτελεσματική και διαφανής διαχείριση των οικονομικών και περιουσιακών στοιχείων του Πανελληνίου Φαρμακευτικού Συλλόγου. 

Επισκέπτες (έναρξη μέτρησης από 1-11-09)

free counters