Κυριακή, 13 Νοεμβρίου 2016

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΩΝ Φ.Σ. ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ

Στα γραφεία του Συλλόγου, στην οδό Φεϊζοπούλου 8 στο Αίγιο, σήμερα Κυριακή 13 Νοεμβρίου 2016 και από ώρα 10:00 έως 14:00, διεξήχθησαν αρχαιρεσίες για την ανάδειξη (5) πέντε μελών του Δ.Σ. του Συλλόγου καθώς και δυο (2) τακτικών αντιπροσώπων στον Π.Φ.Σ. και δυο (2) αναπληρωματικών αντιπροσώπων στον Π.Φ.Σ. 
Κατά την διάρκεια των αρχαιρεσιών προσήλθαν και ψήφισαν 39 μέλη, εκ των οποίων υπήρξαν 37 Έγκυρα, 2 Άκυρα και κανένα Λευκό. 

Εκλέγονται κατά σειρά επιτυχίας: 

Μέλη του Δ.Σ. του Φ.Σ. Αιγιαλείας οι: 
Αρβανίτης Δονάτος του Κωνσταντίνου με εννέα (9) ψήφους
Ζήσης Γεώργιος του Πολυχρόνη με εννέα (9) ψήφους
Μεντζελόπουλος Σεραφείμ του Ανδρέα με εννέα (9) ψήφους
Σπηλιόπουλος Γεώργιος του Θεοφάνη με έξι (6) ψήφους
Ξηρομαμου Χριστίνα Ανδριάνα του Ιωάννη με τέσσερις (4) ψήφους

Τακτικοί Αντιπρόσωποι στον Π.Φ.Σ. οι: 
Μητρόπουλος Κωνσταντίνος του Γεωργίου με είκοσι (20) ψήφους
Μεντζελόπουλος Σεραφείμ του Ανδρέα με δέκα επτά (17) ψήφους

Αναπληρωματικοί αντιπρόσωποι στον Π.Φ.Σ. οι:
Αρβανίτης Δονάτος του Κωνσταντίνου με δέκα εννέα (19) ψήφους
Ντότας Παναγιώτης του Γεωργίου με δέκα έξι (16) ψήφους

Καμία ένσταση δεν υπεβλήθη.

Επισκέπτες (έναρξη μέτρησης από 1-11-09)

free counters